top of page

Lektori výcviku

"Múdrosť je skrytá v každej skúsenosti a v každej veci, ktorú vedome prežívame. Celý svet je knižnicou, otvorenou pre tých, ktorí si dovolia vedome žiť."

Xenie, kniha Tan*trické zasvätenia životom

tím_holistickeho_vycviku_savitryi.jpg

Zoznámte sa s nami

Xenie Suhayla Komers
Hlavná lektorka a garantka výcviku

Zakladateľka značky a tan*tra chrámu Sávitryí, majsterka tan*try a učiteľka vedomého dotyku. Osho sanjásin Ma prem Sávitryí. Masérka, akreditovaná koučka, terapeutka a majsterka Reiki. Autorka konceptu Tan*tra masáží Sávitryí a Holistického výcviku Sávitryí. Vyštudovala strednú odbornú školu strojárenskú. Absolvovala výcvik Systému celistvého vlnového pohybu N. Kudrjaševa, školu Ájurvédy a Ájurvédskej masáže, Thajskú masáž. Má celoživotnú prax v meditácii - bohaté skúsenosti získané individuálnymi meditačnými technikami v Sahare, v Afrike, v Indii. Založenie Tan*trických chrámov Sávitryí.

Zoznámte sa s nami

Marianna Púšová
Lektorka výcviku

Marianna_zo_Savitryi (3).jpg

Masérka Tan*tra Sávitryí masáží, terapeutka, lektorka a sprievodkyňa meditácií. Zakladateľka dcérskeho chrámu Tantra Sávitryí Nitra. Absolventka výcviku masáží a terapií Tan*tra Sávitryí, absolventka výcviku u Andrewa Barnesa – Tan*trické odzbrojenie tela a Celotelový energetický orgazmus, terapie metódou RUŠ, kurzov Systému celistvého vlnového pohybu Nikolaja Kudrjašova, kurzu Pranic Healing 1, seminárov od Marka Dzirasu, Andyho Winsona, Luisy Muratori, Míšy Líškovej, kurzy športovej a klasickej masáže.

Zoznámte sa s nami

Marta Mičáková
Lektorka výcviku

Marta_zo_Savitryi_edited.jpg

Žena, matka, organizátorka, tanečníčka, milovníčka života.

Absolventka UCM v Trnave, odbor Masmediálna komunikácia. Absolventka školy Mohendžodáro-tanrickej ženskej jogy v Oshovom centre v Lažánkach, kurzu Tantrické odzbrojovanie tela a energetický orgazmus od Adrewa Barnesa, kurzu techník od Ma Anada Sarity.

Zoznámte sa s nami

Lucia
Asistentka výcviku

Lucka_zo_Savitryi

Manželka, matka, spisovateľka (FB Skupina Milovníčky pôžitkov), tan*trická masérka a EFT terapeutka. Absolventka viacstupňovej Školy tan*trickej masáže v Sávitryí; Školy popôrodnej duly v Bratislave, Kurzu Emotional Freedom Therapy – Terapeutka energetickej psychológie v centre Milara, kurzov Metamorfnej techniky v centre Inspirala. Vyštudovala sociológiu a sociálnu antropológiu na UK v Bratislave.

Zoznámte sa s nami

Branislav
Asistent výcviku

Brano_zo_Savitryi

​​Som muž, manžel, otec, pokojný bojovník a vyštudovaný aplikovaný matematik. 3 roky som sa venoval autognostickej metóde v podobe etikoterapie, kde sa človek primárne zameriava na sebapoznanie. Absolvoval som rôzne mužské kruhy, meditačné stretnutia Vipassani, stretnutia so šamanom z Ekvadora, kurz čikungu či kraniosakrálnej terapie a 3 roky som v holistickom výcviku Sávitryí. Rád s vami pozdieľam skúsenosti z mojej cesty.

Zoznámte sa s nami

Monika
Asistentka výcviku

Monika_zo_Savitryi

Som žena, ktorá hľadá spôsoby, ako si uľahčiť a spríjemniť život a zároveň ostať v pravde. Absolvovala som priemyselný dizajn na STU v Bratislave. Venujem sa astrológii, tan*tre, tarotu, Alexandrovej technike, maľbe.

Zoznámte sa s nami

Veronika
Asistentka výcviku

Veronika_zo_Savitryi.jpg

Žena, matka, tan*trická masérka, lektorka a neformálna líderka, večná študentka života. Absolventka Filozofickej fakulty UK. Absolventka kurzu Mohendžodáro – tan*trickej ženskej jogy, programu Esencie Bohyne, tan*tra pre ženy podľa Ma Anada Sarity.

bottom of page